Ook in zeezout zitten plasticdeeltjes />

28-06-2017

zeezout, vervuiling, plastic

Vooral ambachtelijk zeezout bevat kleine deeltjes plastic. Dat blijkt uit een studie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in samenwerking met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De aanwezigheid van microplastics in voeding is een relatief nieuw fenomeen. Op dit moment bestaan er nog geen normen en drempelwaarden voor.
 

Enkele studies toonden reeds de aanwezigheid van microplastics in mosselen, garnalen en vis. Belgische onderzoekers namen nu ook zeezout onder de loep. In 15 stalen van zeezout, gekocht in Belgische winkels en afkomstig van verschillende streken, bleken ook microplastics te zitten.

Microplastics zijn heel kleine plastic deeltjes gaande van onzichtbaar klein tot 5 mm. Ze zijn aanwezig in sommige tandpasta’s, cosmetica en detergenten. Ze kunnen ook ontstaan bij slijtage of afbraak in de natuur van rubberen banden, plastic verpakkingen, petflessen en bij het wassen van kleren. Via de rivieren belanden ze in onze zeeën en oceanen. De plastic deeltjes zijn niet afbreekbaar en bevatten toxische stoffen (weekmakers en kleurstoffen) die kunnen vrijkomen in contact met water. Bovendien nemen ze gemakkelijk vervuiling uit het water op.

Ook in zeezout zitten plasticdeeltjes
Een kweekwijver voor fleur de sel in Portugal
Foto: REUTERS


Risico’s
Het standaard zeezout uit onze winkelrekken bevat weinig microplastics. Het is zodanig grondig gewassen en gezuiverd dat bijna alle plastic deeltjes eruit zijn gehaald. Bij de ambachtelijke zeezouten, zoals fleur de sel, die op een traditionele, handmatige manier worden geoogst en verder verwerkt zonder te worden gewassen, varieert het aantal plastic deeltjes zeer sterk (van bijna nul microplastics tot relatief hoge waarden).

Vermoedelijk speelt de lokale vervuiling in het gebied van ontginning een rol. Van de onderzochte stalen blijken namelijk de ambachtelijke zeezouten uit de Middellandse Zee, die sterk vervuild is door plastic, het slechtst te scoren.

Volgens de FOD Volksgezondheid zijn de gevonden waarden niet hoog genoeg om de gezondheid in gevaar te brengen. Toch wil de FOD het thema verder onderzoeken, al is het maar omdat er op dit moment nog te weinig is geweten over het gevaar van microplastics voor de gezondheid en er nog geen normen voor zijn vastgelegd. Voor kleine mariene organismen kan het plastic afval wel schadelijk zijn.

Ook zijn de oceanen drukker bevaart dan ooit, met alle vervuiling van dien.

Kies voor een schoon en zuiver zout, bijvoorbeeld het Inca zout.

Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170307_02766819